fbpx
2 grudnia 2022

Regulamin Sklepu

Dzia艂 I. Definicje wybranych poj臋膰  

Ilekro膰 w Regulaminie jest mowa o:  

1)聽„Regulaminie” – nale偶y przez to rozumie膰 niniejszy Regulamin; 聽
2)聽„Regulaminie sklepu internetowego” – nale偶y przez to rozumie膰 dost臋pny na stronie https://motozwiedzanie.pl/regulamin-sklepu
3)聽„Sprzedawcy” – armatys.me Jaros艂aw Armatys, NIP: 6392021335, ul. Jakuba Mandrysza 43, 47-400 Racib贸rz
4)聽„Kliencie” lub zamiennie „Kupuj膮cym” – nale偶y przez to rozumie膰 osob臋 fizyczn膮, osob臋 prawn膮 lub jednostk臋 organizacyjn膮 nie posiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej, a posiadaj膮c膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; 聽
5)聽„Stronach” – nale偶y przez to rozumie膰 艂膮cznie Sprzedawc臋 i Klienta, kt贸rzy zawarli umow臋 na podstawie Regulaminu; poj臋cie „Strony” za艣 odnosi si臋 do ka偶dego z tych podmiot贸w z osobna; 聽
6)聽„Ksi臋garni” – nale偶y przez to rozumie膰 prowadzon膮 przez Sprzedawc臋 pod adresem www.motozwiedzanie.pl sklep internetowy, sprzedaj膮c膮 produkty, w tym ebooki znajduj膮ce si臋 w jej ofercie za po艣rednictwem Internetu; 聽
7)聽„ebook”-u – nale偶y przez to rozumie膰 ksi膮偶k臋 w wersji elektronicznej, tj. tzw. e-ksi膮偶k臋; plik z tre艣ci膮 zawieraj膮c膮 tak膮 ksi膮偶k臋 w艂a艣nie mo偶e by膰 zapisany w formacie PDF, ePub, MOBI lub innym oferowanym przez Sprzedawc臋 w ramach Ksi臋garni, stosownie do informacji podanej obok danego ebooka; 聽
8)聽„koszyku” – nale偶y przez to rozumie膰 sk艂adnik Ksi臋garni (tak w艂a艣nie w nomenklaturze, kt贸ra jest stosowana na stronie Ksi臋garni sk艂adnik ten jest nazwany), kt贸ry s艂u偶y do okre艣lenia przez Klienta danych dot. zam贸wienia, kt贸re tworzy w oparciu o narz臋dzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy; 聽
9)聽„Konsumencie” – nale偶y przez to rozumie膰 osob臋 fizyczn膮, o kt贸rej mowa w art. 221 k.c.; 聽
10)聽„k.c.” – nale偶y przez to rozumie膰 ustaw臋 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 聽
11)„Prawie autorskim” – nale偶y przez to rozumie膰 ustaw臋 z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 聽
12)聽„Ustawie o prawach konsumenta” – nale偶y przez to rozumie膰 ustaw臋 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 聽
13)聽„stronie www.” – nale偶y przez to rozumie膰 motozwiedzanie.pl. 聽

Dzia艂 II. Postanowienia og贸lne  

1. Regulamin okre艣la zasady zakupu ebook’贸w od Sprzedawcy za po艣rednictwem Ksi臋garni, w tym wzajemne prawa i obowi膮zki Stron z tym zwi膮zane.  


2. Zakupu ebook’a za po艣rednictwem Ksi臋garni mo偶e dokona膰 taki Kupuj膮cy, kt贸ry przed zakupem zarejestruje si臋 w Ksi臋garni, kt贸ry posiada tam ju偶 swoje konto lub poda dane przy zakupie e-booka.

3. Kupuj膮cy sk艂adaj膮c zam贸wienie za po艣rednictwem Ksi臋garni na zakup ebooka o艣wiadcza tym samym, 偶e zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu oraz Regulaminu sklepu internetowego i akceptuje oba te regulaminy bez zastrze偶e艅.  


4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje si臋 odpowiednio Regulamin sklepu internetowego.  

5. W razie sprzeczno艣ci pomi臋dzy tre艣ci膮 Regulaminu i Regulaminu sklepu internetowego pierwsze艅stwo ma Regulamin.  


6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem oraz Regulaminem sklepu internetowego stosuje si臋 przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c., Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsument贸w.  

Dzia艂 III. Sk艂adanie, przyjmowanie i realizacja zam贸wie艅 na ebooki  

1. Z zastrze偶eniem postanowie艅 pkt 3 Dzia艂u II Regulaminu, Klient zamawia ebook za po艣rednictwem Ksi臋garni na stronie sklepu pod adresem https://motozwiedzanie.pl/sklep

2. Elektroniczny formularz zam贸wienia dost臋pny na stronie www. okre艣la dane wymagane do realizacji zam贸wienia oraz dane maj膮ce charakter opcjonalny.


3. Klient dokonuje zam贸wienia ebooka zaznaczaj膮c wybrany przez siebie tytu艂 i typ pliku (format) za pomoc膮 opcji „Dodaj do koszyka”, a nast臋pnie w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zam贸wienia. Zastrzega si臋 przy tym (patrz Dzia艂 V Regulaminu), 偶e przy ka偶dym tytule ebooka, oferowanego Klientowi w Ksi臋garni, Sprzedawca zamieszcza w Ksi臋garni dodatkowe og贸lne postanowienia okre艣laj膮ce zakres udzielonej na korzystanie z niego licencji, typ pliku i ewentualnie inne dane dotycz膮ce tego tytu艂u. Klient winien bardzo dok艂adnie zapozna膰 si臋 z tymi postanowieniami.


4. Po prawid艂owym wype艂nieniu elektronicznego formularza zam贸wienia Klient winien dok艂adnie zapozna膰 si臋 ze wszystkimi danymi, kt贸re tam wprowadzi艂 i klikn膮膰 w rubryce „Wy艣lij” . W przypadku nieprawid艂owo艣ci w wype艂nieniu formularza zam贸wienia system teleinformatyczny Sprzedawcy b臋dzie nadawa艂 komunikaty wskazuj膮ce na pope艂nione b艂臋dy lub braki uniemo偶liwiaj膮ce przej艣cie do kolejnego etapu sk艂adania zam贸wienia.  


5. Z zastrze偶eniem pkt 6 poni偶ej, w terminie do 48 (czterdzie艣ci osiem) godzin od momentu dor臋czenia zam贸wienia do Sprzedawcy w podany w pkt 4 powy偶ej spos贸b, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prze艣le na adres poczty elektronicznej Klienta w jego tre艣ci podany, potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia wskazuj膮c w szczeg贸lno艣ci takie dane jak: przedmiot zam贸wienia, cen臋, spos贸b p艂atno艣ci. Po potwierdzeniu przyj臋cia zam贸wienia, ale przed dokonaniem p艂atno艣ci za jego przedmiot, Klient mo偶e jeszcze odst膮pi膰 od Umowy przesy艂aj膮c informacj臋 „Rezygnuj臋 z zam贸wienia” na adres: jarek@motozwiedzanie.pl z podaniem numeru swego zam贸wienia, nazwy Klienta i swojego adresu poczty elektronicznej.  


6. Je艣li zrealizowanie zam贸wienia nie b臋dzie mo偶liwe, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przesy艂aj膮c – w miejsce potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia lub linku, o kt贸rym mowa w pkt 6 powy偶ej – na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stosown膮 wiadomo艣膰. Je偶eli okaza艂oby si臋, 偶e Klient dokona艂 ju偶 zap艂aty, Sprzedawca dokona zwrotu wp艂aconych 艣rodk贸w na rachunek bankowy, z kt贸rego wp艂ata nast膮pi艂a.  

7. Z zastrze偶eniem pkt 6 powy偶ej, p艂atno艣膰 winna zosta膰 dokonana on-line, chyba 偶e Sprzedawca zaproponuje tak偶e inne formy p艂atno艣ci; zasady p艂atno艣ci on-line okre艣lone zosta艂y na stronie Dotpay.pl – Centrum p艂atno艣ci online.

 
8. Z zastrze偶eniem pkt 6 powy偶ej, niezw艂ocznie, ale nie p贸藕niej ni偶 w terminie 48 godzin od dokonania zap艂aty za zam贸wionego ebook’a, system teleinformatyczny Sprzedawcy wysy艂a Klientowi, na podany przez niego w zam贸wieniu adres poczty elektronicznej link do jego pobrania. Klientowi zostanie stworzona tak偶e mo偶liwo艣膰 pobrania ww. linku w inny spos贸b, a to po zalogowaniu na swoje konto w Ksi臋garni (jeden unikalny link, do danego zam贸wionego ebooka, kt贸ry mo偶e by膰 pobrany z dw贸ch ww. r贸偶nych 藕r贸de艂) – w ramach jednak zakresu udzielonej licencji. Z momentem otrzymania ww. linku na ww. adres poczty elektronicznej zostaje udzielona licencja na korzystanie z ebooka, do kt贸rego link „prowadzi”, stosownie do postanowie艅 zawartych w Dziale V Regulaminu. W przypadku nieotrzymania w ww. terminie linku Klient mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋 w trybie opisanym w Dziale IX Regulaminu.  


9. Klient mo偶e pobra膰 zam贸wionego ebooka niezw艂ocznie po umo偶liwieniu mu jego pobrania, stosownie do zakresu udzielonej licencji i innych postanowie艅 Umowy, tj. po przes艂aniu na jego adres poczty elektronicznej podany w zam贸wieniu aktywnego linku w tym celu. Liczba komputer贸w lub urz膮dze艅 mobilnych, na kt贸re Klient mo偶e pobra膰 zam贸wionego ebooka b臋dzie podawana obok ebooka w jego og贸lnych postanowieniach okre艣laj膮cych zakres udzielonej na korzystanie z niego licencji.


10. Sprzedawca o艣wiadcza, 偶e w sytuacji ujawnienia przez Klienta linku, o kt贸rym mowa odpowiednio w pkt 6 i 9 powy偶ej lub adresu poczty elektronicznej (loginu) i has艂a lub danych umo偶liwiaj膮cych dost臋p do konta Klienta w Ksi臋garni osobie trzeciej osoba ta mo偶e dokona膰 pobrania zam贸wionego ebooka w miejsce Klienta; st膮d te偶 uprasza si臋 Klienta o nieudost臋pnianie ww. linku, has艂a do ww. poczty elektronicznej ani danych umo偶liwiaj膮cych dotarcie do jego konta w Ksi臋garni. Pobranie pliku zawieraj膮cego zam贸wionego ebooka za pomoc膮 linku przes艂anego przez Sprzedawc臋 na adres poczty elektronicznej Klienta lub pobranego z jego konta w Ksi臋garni jest traktowane przez Sprzedawc臋 jak pobranie tego pliku przez Klienta, kt贸ry go zam贸wi艂.  


11. Z zastrze偶eniem pkt 10 powy偶ej, po pi臋ciokrotnym pobraniu ebooka ka偶dy z udost臋pnionych Klientowi link贸w, o kt贸rych mowa odpowiednio w pkt 6 i pkt 9 powy偶ej, stanie si臋 nieaktywny. Zam贸wienie zostaje zrealizowane z momentem ostatniego pobrania ebooka.  


12. Postanowienie pkt 3 搂 3 Regulaminu sklepu internetowego nie ma zastosowania do zam贸wie艅 dot. ebook贸w.  

Dzia艂 IV. Cena  

1. Sprzedawca o艣wiadcza, 偶e ca艂kowita cena za zakup jednej „sztuki” danego ebooka jest podana na stronie Ksi臋garni obok ebooka. Cena tam podana w dacie z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta wi膮偶e Strony.


2. Sprzedawca podaje na stronie Ksi臋garni, stosownie do pkt 1 powy偶ej, cen膮 brutto, tj. cen臋 ju偶 uwzgl臋dniaj膮c膮 podatek od towar贸w i us艂ug.

3. Klient dokonuje p艂atno艣ci stosownie do postanowie艅 Dzia艂u III Regulaminu.


4. W przypadku p艂atno艣ci online, je偶eli nie nast膮pi ona w terminie 14 (czterna艣cie) dni od dnia wys艂ania potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia przez Sprzedawc臋, oznacza to, 偶e zam贸wienie zosta艂o anulowane przez Klienta i jest traktowane jako niez艂o偶one i nieistniej膮ce.  

Dzia艂 V. Licencja na korzystanie z ebooka.  

1. Ka偶dy ebook oferowany za po艣rednictwem Ksi臋garni stanowi utw贸r w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest obj臋ty przewidzian膮 tym prawem ochron膮.  


2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z zakupionego przez Klienta za po艣rednictwem Ksi臋garni ebooka, w zale偶no艣ci od tego, czy Sprzedawcy przys艂uguje tylko licencja czy te偶 autorskie prawa maj膮tkowe do ebooka. W tek艣cie Regulaminu zar贸wno licencja, jak i dalsza licencja (sublicencja) s膮 okre艣lane mianem licencji, bez rozr贸偶nienia, czy chodzi o licencj臋 czy sublicencj臋.

 
3. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z ebooka, w tym okres jej obowi膮zywania, mo偶e r贸偶ni膰 si臋 w odniesieniu do r贸偶nych ebook贸w.


4. Z dat膮 przes艂ania przez Sprzedawc臋 na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zam贸wieniu link贸w, o kt贸rych mowa odpowiednio do sposobu p艂atno艣ci w pkt 6 i w pkt 9 Dzia艂u III Regulaminu, zostaje udzielona Klientowi, kt贸ry to zam贸wienie z艂o偶y艂, licencja na korzystanie z ebooka obj臋tego jego tre艣ci膮, w zakresie okre艣lonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowuj膮cych zakres licencji podanych na stronie Ksi臋garni obok tego ebooka, takich w szczeg贸lno艣ci, kt贸re okre艣laj膮:
– dopuszczaln膮 ilo艣膰 pobra艅 jednego ebooka; w braku takiego postanowienia w opisie obok ebooka, przyjmuje si臋, 偶e Kupuj膮cy mo偶e pobra膰 danego ebooka 5 razy;  
– spos贸b zabezpieczenia ebooka, kt贸ry mo偶e wp艂ywa膰 na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawieraj膮c Umow臋 akceptuje; w zwi膮zku z powy偶szym Klient powinien przed z艂o偶eniem zam贸wienia na danego ebooka dok艂adnie zapozna膰 si臋 z informacj膮 o zabezpieczeniu;  
– brak prawa lub prawo skopiowania tekstu ebooka lub okre艣lonej ilo艣ci znak贸w; w braku informacji na ten temat nale偶y przyj膮膰, 偶e pobrany ebook nie mo偶e by膰 kopiowany;  
– prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu ebooka; w braku informacji na ten temat nale偶y przyj膮膰, 偶e prawo takie nie przys艂uguje; w przypadku przyznania takiego prawa obok ebooka wskazuje si臋 liczb臋 jego stron, kt贸re mog膮 zosta膰 wydrukowane; w braku liczby nale偶y przyj膮膰, 偶e chodzi o nie wi臋cej ni偶 20 (dwadzie艣cia) stron ebooka 艂膮cznie;  
– termin obowi膮zywania licencji, z tym, 偶e w braku takiego terminu licencja zostaje udzielona na czas nieokre艣lony;  
– inne elementy, o ile zostan膮 podane obok ebooka. (Sprzedawca uprasza ka偶dego Klienta, by przed z艂o偶eniem zam贸wienia zapozna艂 si臋 zar贸wno z tre艣ci膮 Regulaminu, Regulaminu sklepu internetowego, jak i postanowieniami doprecyzowuj膮cymi tre艣膰 udzielonej licencji, podanymi na stronie Ksi臋garni obok tego ebooka).  

5. Licencja na korzystanie z zakupionego ebooka:  
– umo偶liwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, kt贸remu licencja ta zosta艂a udzielona, dla w艂asnego u偶ytku wewn臋trznego, z zastrze偶eniem dalszych ogranicze艅 okre艣lonych w tre艣ci Regulaminu lub/ i w postanowieniach zapisanych obok ebooka na stronie Ksi臋garni, w tym tak偶e zastosowanych przez Sprzedawc臋 zabezpiecze艅 technicznych, ma charakter niewy艂膮czny i niezbywalny. Zastrzega si臋 , 偶e licencja mo偶e wygasn膮膰 w przypadku utraty przez Sprzedawc臋 prawa do jej udzielenia np. wskutek wyga艣ni臋cia przys艂uguj膮cego mu prawa autorskiego do korzystanie z ebooka na polu eksploatacji niezb臋dnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach okre艣lonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Sprzedawcy praw autorskich maj膮tkowych do niego na ww. polu eksploatacji.  


6. Z zastrze偶eniem bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udost臋pniania zakupionego ebooka, jego fragment贸w, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania b艂臋d贸w ebooka.

 
7. Klient, kt贸ry zakupi艂 ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.  


8. Klient winien zadba膰, by 偶adna osoba nieuprawniona nie korzysta艂a z ebooka przez niego zakupionego.  


9. Dana licencja na korzystanie z ebooka umo偶liwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki zosta艂 okre艣lony wyra藕nie przez Sprzedawc臋, z uwzgl臋dnieniem postanowie艅 pkt 6 powy偶ej. Nie mo偶na domniemywa膰 lub wyprowadza膰 po stronie Klienta, kt贸ry zakupi艂 ebooka, innych uprawnie艅.  

Dzia艂 VI. Zabezpieczenia ebooka  

1. Ka偶dy ebook mo偶e by膰 zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem). Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane, zostanie podana przy opisie ebooka.  


2. Przy ka偶dym ebooku znajduje si臋 informacja o jego zabezpieczeniu.

 
3. Nie wolno usuwa膰 zabezpieczenia ebooka. Klient, kt贸ry naby艂 ebooka zobowi膮zuje si臋 do nieusuwania jego zabezpieczenia.  

Dzia艂 VII. Wymagania techniczne i technologiczne  

1. Aktualne wymagania techniczne i technologiczne b臋d膮 dost臋pne na stronie motozwiedzanie.pl 
2. Zastrzega si臋 jednocze艣nie, 偶e, o ile z opisu podanego przy danym ebooku na stronie Ksi臋garni lub na stronie podanej w pkt 1 powy偶ej, nie b臋dzie wynika膰 nic innego:
– przy pierwszym otwarciu pliku zawieraj膮cego zakupionego ebooka jest konieczne po艂膮czenie z Internetem,
– do czytania ebook贸w zabezpieczonych znakiem wodnym nie jest wymagane stosowania specjalnych program贸w. System zabezpiecze艅 umo偶liwia dowolne odczytywanie ebook贸w na wszystkich urz膮dzeniach odtwarzaj膮cych wybrany format. Lista urz膮dze艅 oraz sugerowanego oprogramowania znajduje si臋 na stronie motozwiedzanie.pl 

Dzia艂 VIII. Rozwi膮zanie umowy  

1. W wyniku z艂o偶enia przez Klienta zam贸wienia Sprzedawcy na ebooka i potwierdzenia jego przyj臋cia przez Sprzedawc臋 w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej „Umow膮”. W przypadku p艂atno艣ci dokonywanych przelewem za to偶same z potwierdzeniem przyj臋cia zam贸wienia jest traktowane przes艂anie Klientowi linku umo偶liwiaj膮cego pobranie stanowi膮cego przedmiot zam贸wienia ebooka na podany przez Niego w zam贸wieniu adres poczty elektronicznej lub udost臋pnienie linku w koncie klienta na stronie motozwiedzanie.pl w tym przypadku z dat膮 udost臋pnienia tego linku Umowa zostaje zawarta.

 
2. Jednostronne rozwi膮zanie Umowy przez Klienta nie maj膮cego statusu Konsumenta reguluj膮 obowi膮zuj膮ce przepisy prawne, z tym zastrze偶eniem, i偶 Klient taki nie mo偶e odst膮pi膰 od Umowy ani rozwi膮za膰 jej w inny spos贸b, gdy:  
– zap艂aci艂 za jej przedmiot, cho膰by cz臋艣膰 kwoty, ani  
– gdy pobra艂 zam贸wionego ebooka.  

Dzia艂 IX. Reklamacje  

1.Klient ma prawo zg艂osi膰 reklamacj臋 w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej jarek@motozwiedzanie.pl, lub telefonicznie pod nr telefonu 660 972 497 w przypadku problem贸w z pobraniem zam贸wionego ebooka lub jego otwarciem, w szczeg贸lno艣ci, gdy:  
– pobrany plik zawieraj膮cy ebooka oka偶e si臋 uszkodzony,  
– w terminie 48 godzin od momentu zap艂aty Klient nie otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej linku umo偶liwiaj膮cego pobranie ebooka stosownie do zakresu udzielonej mu licencji.


2. Reklamacja winna zawiera膰 w szczeg贸lno艣ci opis problemu, kt贸ry Klient zg艂asza, imi臋 i nazwisko osoby zg艂aszaj膮cej w imieniu Klienta reklamacj臋, nr zam贸wienia, kt贸rego zg艂oszenie dotyczy, a tak偶e spos贸b kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.

 
3. Z zastrze偶eniem pkt 4 poni偶ej, reklamacja zostanie za艂atwiona w terminie 14 (czterna艣cie) dni od dnia dokonania prawid艂owego zg艂oszenia.

 
4. Reklamacje zg艂oszone po up艂ywie jednego roku od dnia up艂ywu terminu, w kt贸rym link umo偶liwiaj膮cy pobranie ebooka winien zosta膰 zgodnie z Regulaminem dostarczony Klientowi, nie podlegaj膮 rozpatrzeniu.  

Dzia艂 X. Przepisy dotycz膮ce konsument贸w.  

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poni偶sze postanowienia maj膮 zastosowane jedynie do Kupuj膮cych b臋d膮cych Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do um贸w zawartych pomi臋dzy Sprzedawc膮 i Konsumentem zastosowanie maj膮 postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.  


2. Klient maj膮cy status Konsumenta sk艂adaj膮c zam贸wienie na zakup ebooka wyra偶a tym samym zgod臋 na rozpocz臋cie 艣wiadczenia us艂ugi obj臋tej jego przedmiotem przed up艂ywem terminu, o kt贸rym mowa w ust. 3.  

3. Z zastrze偶eniem ust. 8 Konsumentowi przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋 od dnia zawarcia umowy.  

4. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. Je偶eli Sprzedawca zapewnia mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy drog膮 elektroniczn膮, Konsument mo偶e tak偶e odst膮pi膰 od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odst膮pienia od umowy, stanowi膮cego za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu;  

5. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie przes艂a膰 Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy z艂o偶onego w spos贸b, o kt贸rym mowa w ust. 4.  

6. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.  

7. Je偶eli Konsument wykonuje prawo odst膮pienia od umowy po zg艂oszeniu 偶膮dania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowi膮zek zap艂aty za 艣wiadczenia spe艂nione do chwili odst膮pienia od umowy. Kwot臋 zap艂aty oblicza si臋 proporcjonalnie do zakresu spe艂nionego 艣wiadczenia, z uwzgl臋dnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je偶eli cena lub wynagrodzenie s膮 nadmierne, podstaw膮 obliczenia tej kwoty jest warto艣膰 rynkowa spe艂nionego 艣wiadczenia.  

8. Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w, o kt贸rych mowa w art. 38 ustawy, a w szczeg贸lno艣ci do um贸w sprzeda偶y ebook贸w, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.  

9. Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 przed Sta艂ym Polubownym S膮dem Konsumenckim przy Wojew贸dzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dost臋pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania spor贸w, znajduj膮 si臋 pod nast臋puj膮cym adresem: www.uokik.gov.pl, w zak艂adce „Rozstrzyganie spor贸w konsumenckich”.  

10. Postanowienia Regulaminu, kt贸re ogranicza艂yby prawa Konsumenta, wynikaj膮ce z bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych, nie maj膮 do niego zastosowania.  

11. Zastrzega si臋, 偶e nie wi膮偶膮 Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:  
a). kt贸re stanowi膮 niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 – art. 3853 k.c.) czy naruszaj膮 bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawne dotycz膮ce zawierania um贸w z udzia艂em konsument贸w,  
b). kt贸re zosta艂y zamieszczone w rejestrze postanowie艅 wzorc贸w umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w.  

Dzia艂 XI. Postanowienia ko艅cowe.  

1. Klient jest zobowi膮zany do wyposa偶enia sprz臋tu, kt贸rego b臋dzie u偶ywa艂 celem uzyskania dost臋pu do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bie偶膮co.  

2. Klienta obowi膮zuje zakaz wprowadzania do Internetu tre艣ci o charakterze bezprawnym.  

3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpiecze艅 technicznych zastosowanych przez Sprzedawc臋 w ramach jego systemu teleinformatycznego czy w ramach ebooka obj臋tego przedmiotem Umowy.  

4. Klient nie mo偶e bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenie艣膰 praw i/lub obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z Umowy na osob臋 trzeci膮.  

5. Umowa podlega prawu polskiemu.  

6. Sprzedawca ma prawo dokona膰 zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adres贸w podanych w tre艣ci Regulaminu poprzez przes艂anie informacji na ten temat Klientowi, kt贸ry zawar艂 Umow臋 na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczaj膮c je w tre艣ci dost臋pnego na stronie www. Regulaminu. Wprowadzenie innych – ani偶eli okre艣lone w dacie wej艣cia w 偶ycie Regulaminu – form p艂atno艣ci jest dokonywane przez Sprzedawc臋 poprzez podanie na stronie motozwiedzanie.pl informacji na ten temat. Ww. zmiany nie s膮 zmianami Regulaminu ani Umowy.  

7. S膮dem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania spor贸w wynikaj膮cych z Umowy jest s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana w艂a艣ciwo艣ci miejscowej s膮du nie odnosi si臋 do Um贸w zawartych z Konsumentami.  

8. Wy艂膮cza si臋 odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za wady ebook贸w. Postanowienie to nie odnosi si臋 do ebook贸w nabytych przez Konsument贸w.  

9. Z zastrze偶eniem bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych, wy艂膮cza si臋 odpowiedzialno艣膰 prawn膮 Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemo偶no艣ci膮 korzystania z ebook贸w stanowi膮cych przedmiot Umowy, w tym z tytu艂u ich wad. Powy偶sze postanowienie nie odnosi si臋 do odpowiedzialno艣ci wobec Konsument贸w.

10. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 29 wrze艣nia 2020 r. i dotyczy wszystkich zam贸wie艅 z艂o偶onych w tym dniu i po tym dniu.