fbpx
Kościół Pokoju w Świdnicy – perła Dolnego Śląska

Kościół Pokoju w Świdnicy – perła Dolnego Śląska

Summary:

Kościół Pokoju w Świdnicy znajduje się w województwie dolnośląskim i jest świątynią należącą do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Miejsce to jest jedną z najważniejszych budowli protestanckich, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Kościół Pokoju w Świdnicy – czym jest?

Kościół Pokoju w Świdnicy znajduje się w województwie dolnośląskim i jest świątynią należącą do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Miejsce to jest jedną z najważniejszych budowli protestanckich, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Świątynia pełni funkcję obiektu kultu religijnego od ponad 300 lat, natomiast w Domu Dzwonnika znajdującym się na terenie Kościoła Pokoju można znaleźć zabytkowe eksponaty, takie jak na przykład rękopisy, epitafia, zbiory modlitw oraz barokowe obrazy. Kościół Pokoju w Świdnicy jest jedną z atrakcji, które koniecznie warto zwiedzić wizytując na terenach Dolnego Śląska. Na terenie kompleksu można znaleźć między innymi budynki Dolnośląskiego Instytutu Ewangelickiego, pensjonat Barokowy Zakątek, Centrum Promocji i Partnerstwa UNESCO oraz kawiarenkę o nazwie Baroccafe.

Kościół Pokoju w Świdnicy od frontu

Historia budowli

Początki świątyni w Świdnicy sięgają czasów panowania cesarza Ferdynanda III z dynastii Habsburgów, który zezwolił na wybudowanie trzech kościołów protestanckich. Budowle te mieściły się również w Głogowie i Jaworze, jednak to świdnicki kościół jest uznawany po dziś dzień za perłę architektury barokowej. W jego powstawanie była zaangażowana całą społeczność protestancka mieszkająca na terenach dzisiejszego Dolnego Śląska. 23 sierpnia 1656 roku rozpoczęto budowę, a fundusze na pokrycie jej kosztów zostały zebrane dzięki działalności mieszkańca Świdnicy, Christiana Czepko. Prace trwały ponad 10 miesięcy i 24 czerwca 1657 roku w Kościele Pokoju w Świdnicy zostało odprawione pierwsze nabożeństwo. W kolejnych latach następowała stopniowa rozbudowa obiektu – na placu kościelnym pojawiła się dzwonnica i szkoła ewangelicka. Świątynia zachowała się w stanie nienaruszonym do XXI wieku i stanowi wspaniały przykład kunsztu architektonicznego baroku. Kościół został wybudowany na planie krzyża i posiada dobudowania, które mieszczą się po każdej z czterech stron świata. Na wschodzie budowli powstała Hala Chrztów, na zachodzie Hala Zmarłych, na południu Hala Ślubów, natomiast na północnym ramieniu świątyni znajduje się Hala Polna. Po drugiej wojnie światowej w świdnickim kościele o pokój modlili się Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl oraz Angela Merkel i Ewa Kopacz. W 2016 roku miało miejsce podpisanie „Apelu o Pokój” przez przedstawicieli najważniejszych wyznań świata. Reprezentanci chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu i judaizmu stworzyli dokument, który był swego rodzaju apelem do świata o jedność, niezależnie od wyznawanej religii.

Wniętrze Kościołu Pokoju

Wyposażenie kościoła

Wyposażenie Kościoła Pokoju w Świdnicy jest niezwykle cenne nie tylko dla wyznania protestanckiego, ale również dla całego nurtu architektonicznego związanego z barokiem. Ambona pochodząca z 1729 roku posiada zdobienia scenami biblijnymi, takimi jak „Zesłanie Ducha świętego” oraz „Golgota”. Centralne miejsce świątyni przypada ołtarzowi głównemu z 1752 roku, którego autorem jest Gotfried August Hoffman. Oprócz tego w świątyni można znaleźć organy zabytkowe organy z 1695 i 1909 roku. Kościół Pokoju w Świdnicy posiadał również specjalne loże dla najbardziej zasłużonych rodzin – do czasów współczesnych zachowała się bogato zdobiona loża Hochbergów, która pochodzi z 1698 roku. Sufit Kościoła w Świdnicy jest udekorowany malowidłami z końca XVII wieku, których autorstwo przypisuje się Chrystianowi Sussenbachowi i Chrystianowi Kolitschce. Wśród nich można znaleźć między innymi wyobrażenia Sądu Ostatecznego, upadku miasta Babilon oraz wizerunki Boga. Empory, czyli elementy architektoniczne zawieszone nad wejściem do świątyni, są pokryte tekstami pochodzącymi z Biblii oraz scenami alegorycznymi.

Ołtarz Kościołu Pokoju

Dlaczego warto zobaczyć Kościół w Świdnicy?

Kościół Pokoju w Świdnicy jest od 2001 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Związane jest to nie tylko z znaczeniem architektonicznym obiektu, który może pomieścić 7,5 tysiąca osób, ale również z jego symboliką. Świątynia ta pełni funkcję miejsca pojednania, które przez powiązanie z konfliktami religijnymi towarzyszącymi jej powstawaniu, stało się miejscem odkupienia i modlitw o pokój. Kościół ten w swojej historii gościł najważniejsze głowy państwa, między innymi szwedzką parę królewską, Tadeusza Mazowieckiego, Angelę Merkel oraz Dalajlamę XIV. Kościół Pokoju w Świdnicy imponuje rozmiarami i bogatymi zdobieniami, które zyskują na wartości tym bardziej, że obiekt liczący ponad 300 lat zachował się w stanie nienaruszonym do XXI wieku. Jest to miejsce warte odwiedzenia nie tylko ze względu na znaczenie budowli sakralnej dla wyznawców protestantyzmu, ale też dla ogólnego znaczenia obiektu w rozwoju religii chrześcijańskiej na terenach obecnej Polski. Na zespół architektoniczny Kościoła Pokoju Świdnicy składa się nie tylko sama świątynia, ale również plac kościelny z drzewostanem utrzymanym na wzór terenów zielonych sprzed trzystu lat. Wizyta w tym miejscu jest swego rodzaju podróżą w czasie i historii, która pozwala zapoznać się z perypetiami społeczeństw wyznaniowych Dolnego Śląska na przestrzeni wieków oraz zwiedzić budowle opierające się upływowi czasu i pozostające w nienaruszonej formie od setek lat.

Join the discussion